Van Werven

Meppel

Marinus van Werven. (21-01-1883 / 7-12-1967) Directeur van de kinderwagenfabriek Van Werven.

Kinderwagenfabriek, in januari 1923 in Meppel opgericht door Marinus van Werven.
Diens vader had een smederij op de Groenmarkt. Drie zoons stortten zich op de fabricage van rijwielen, de vierde, Marinus, probeerde het met kinderwagens. Hij begon in een oud pakhuis in de Grote Kerkstraat, daarna werd het bedrijf verplaatst naar de Groenmarkt. Na enkele jaren werd een nieuw pand gebouwd in de Kraton. Kratonstraat 44. De fabriek mocht zich in de jaren 1930 in een flinke bloei verheugen. Er werkten op dat moment ongeveer veertig mensen.

Kinderwagenfabriek Van Werven
Luchtfoto Kratonstraat 44

Koninklijk huis

De goede naam van Van Wervens kinderwagens was ook doorgedrongen tot paleis Soestdijk, want tweemaal - bij de geboorte van Beatrix (1938) en van Marijke (1947) kocht men een kinderwagen bij dit bedrijf. De wagen van Beatrix heeft men ook gebruikt voor Irene.

Na de oorlog

Na een moeilijke periode rond de tijd van de oorlog keerde het tij en in 1948 stond het personeelsbestand weer op 35 mensen. In 1957 neemt de tweede zoon van Marinus van Werven, W.H. van Werven, het directeurschap over. In dat zelfde jaar vindt er een grote verbouwing en modernisering plaats en ontstaat er werk voor zestig mensen.

Jaren ´60

Door de moordende concurrentie uit Oostbloklanden en veranderende gewoontes, verminderde de vraag naar Van Wervens kinderwagens zowel in binnen- als in buitenland. In de jaren 1960 slankte het bedrijf regelmatig af, om ten slotte in 1970 te worden opgeheven.
De fabriek werd in april 1972 afgebroken ten behoeve van de bouw van het viaduct van de Bekinklaan.
(Bron: S. Russchen, www.oudmeppel.nl)

Nach oben scrollen